Đội ngũ chuyên gia

Phiên bản Anh – Anh Phiên bản Anh – Việt
Ban tư vấn Cố vấn Đội ngũ biên dịch
 • TS. Keith Brown
 • GS. Guy Cook
 • TS. Alan Cruse
 • Ruth Gairns
 • GS. Gabriele Stein
 • TS. Norman Whitney

Tiếng Anh ở Mỹ

 • Jamie Greene
 • Stephanie Hirschman
 • Karen Stern

Cố vấn tiếng Anh Thế giới

 • TS. Modupe M Alimi (Tây Phi)
 • Tony Deverson (New Zealand)
 • Heather Fitzgerald (Canada)
 • GS. Paul Gunashekar (Ấn Độ)
 • Megan Hall (Nam Phi)
 • Leah Kariuki (Đông Phi)
 • TS. Bruce Moore (Úc)
 • John Muitung’u (Đông Phi)
 • Joseph Noble (Nam Phi)
 • GS. Henry Widdowson
 • TS. Maggie Chrles ( Cố vấn Writing Tutor)
 • GS. Choong Bae Kim
 • GS. Paul Gunashekar
 • GS. Hirosada Iwasaki
 • GS. Masanori Toyota
 • Sally Wehmeier (Tổng Biên tập, ấn bản lần thứ 6 và 7)

Cố vấn tiếng Anh Thế giới

 • TS. Modupe M Alimi (Tây Phi)
 • Tony Deverson (New Zealand)
 • Heather Fitzgerald (Canada)
 • GS. Paul Gunashekar (Ấn Độ)
 • Megan Hall (Nam Phi)
 • Leah Kariuki (Đông Phi)
 • TS. Bruce Moore (Úc)
 • John Muitung’u (Đông Phi)
 • Joseph Noble (Nam Phi)

Cố vấn thuật ngữ khoa học

 • TS. James Mendelssohn
 • TS. Geoffrey Neuss

Dịch thuật: PGS. TS Đinh Điền 

Hiệu đính: Trần Mạnh Quang, Học giả Fulbright

Thẩm định và giới thiệu: GS. TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

Thẩm định kỹ thuật từ điển: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Điều phối dự án: Nguyễn Xuân Tân

Lý lịch trích ngang chuyên gia biên dịch tiếng Việt
1. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp
Thẩm định và giới thiệu từ điển OALD Anh - Việt
Quá trình công tác:
 • Năm 1992.  Đạt học vị Tiến sĩ Ngôn ngữ học.
 • Từ 1993 đến 2012: Cán bộ giảng dạy Đại học KHXH&NV Hà Nội và nhận học hàm Giáo sư vào năm 2010.
 • Từ 2012 đến nay:  Cán bộ nghiên cứu, Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
 • Công việc đảm nhiệm: Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, kiêm nhiệm Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội.
 • Hoạt động khoa học ở nước ngoài:  Đã nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp (1996, 1999, 2005, 2006, 2007), Hàn Quốc (2003, 2008-2010), Trung Quốc (2007). Tham dự Hội thảo quốc tế tại Nhật Bản (2007, 2009), Đài Loan (2013). Tham dự Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học ở Sydney (ÚC) (2/2015)
 • Công bố hơn 50 công trình khoa học, gồm chuyên khảo, giáo trình và các bài nghiên cứu trên tạp chí khoa học và hội thảo chuyên ngành (ở Việt Nam, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore).
2. Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đinh Điền
Dịch thuật từ điển OALD Anh - Việt
Quá trình công tác:
 • 2003: Đạt học vị Tiến sĩ Tin học
 • 2005: Đạt học vị Tiến sĩ Ngôn ngữ học
 • 2007: Nhận học hàm Phó Giáo sư. 
 • Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Công nghệ Tri thức – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -  ĐHQG Tp.HCM, giảng viên thỉnh giảng môn Từ điển học – Trường ĐH KHXH & NV -  ĐHQG Tp.HCM, cố vấn kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu Đa ngữ Kim Từ Điển.
 • Công bố hơn 50 công trình khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Ngôn ngữ học.  Tham gia lập trình cho dự án Việt hóa Windows 95 tại Redmond, WA, Mỹ doTập đoàn Microsoft tổ chức.
3. Học giả Fulbright Trần Mạnh Quang

Hiệu đính Ấn bản từ điển OALD Anh - Việt
Quá trình công tác:

 • 1979-1985  Giảng viên, Đại học Sư phạm Huế
 • 1986–1989: Giảng viên chính, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • 1990–1991: Tu nghiệp tại Đại học Canberra, Australia; Dip TESOL
 • 1994-1996: Tu nghiệp tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia; Macquarie National Center for Dictionary; Master of Applied Linguistics
 • 1999-2012: Phó trưởng Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • 2003 – 2004: Học giả Fulbright, Chương trình Nghiên cứu Sau Tiến Sỹ tại Viện Đại học Stanford, California, USA
 • 2004 đến nay: Giảng viên chính, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng