Lịch sử OALD 8th Ấn bản Song ngữ Anh–Việt

Oxford Advanced Learner's Dictionary là từ điển bán chạy nhất thế giới với 35 triệu bản.

Đây là cuốn từ điển tiếng Anh đồ sộ nhất của Nhà xuất bản Đại học Oxford dành cho độc giả là người học tiếng Anh trên toàn thế giới, ấn bản đầu tiên của từ điển được xuất bản vào năm 1948.

  • 1963: Phát hành ấn bản thứ hai được xuất bản với 19 bản in.
  • 1974: Phát hành ấn bản thứ ba với 28 bản in
  • 1989: Phát hành ấn bản thứ tư được xuất bản với 50 bản in
  • 1995: Phát hành ấn bản thứ năm được cải tiến hơn với 63.000 từ tra cứu, 65.000 định nghĩa, 90.000 ví dụ, 11.600 câu thành ngữ, 1.700 hình ảnh mô tả, 2.800 từ và nghĩa mới.
  • 2000: Bristhish National Corpus và chương trình nghiên cứu ngôn ngữ của Oxford đã biên soạn ấn bản thứ sáu, gồm 80.000 từ tra cứu, 10.500 thành ngữ và cụm động từ, 45.000 từ và nghĩa mới, 2.000 hình anh mô tả, 82.000 câu mẫu.
  • 2005: Phát hành ấn bản thứ bảy cập nhật 184.500 từ, cụm từ, và nghĩa theo  chuẩn Anh và chuẩn Mỹ cùng với 85.000 câu mẫu mô tả cách sử dụng, 5.000 từ học thuật trong các lĩnh vực khoa học, toán, máy tinh, thơ văn và kinh tế, 7.000 từ đồng nghĩa và trái nghĩa, 200 ghi chú cùng với mục Oxford 3000

2010:

Oxford cho ra mắt ấn bản OALD  8th  cùng hơn 1.000 từ mới, nghĩa mới, cập nhật cải tiến các tính năng Oxford 3000 plus, Oxford Writing Tutor...
Nhận thấy đây là một phiên bản hoàn thiện và chất lượng,  Đại Trường Phát đã quyết định mua lại bản quyền của  Oxford  University Press và hợp tác với các chuyên gia uy tín của Viện Từ Điển (thuộc Viện Hàn Lâm) tại Việt Nam để biên dịch sang tiếng Việt.

2014:

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát cùng với NXB Oxford, Viện Từ điển và các Chuyên gia Ngôn ngữ uy tín tại Việt Nam biên dịch thành công ấn bản OALD Song Ngữ Anh – Việt. Cuốn từ điển mới này hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người học tại Việt Nam trong việc phát triển khả năng học tập và sử dụng tiếng Anh. Đây là một (01) trong năm (05) từ điển Ấn bản Song ngữ trên thế giới có bản quyền dịch sang ngôn ngữ bản địa dựa trên cơ sở dữ liệu gốc của NXB Oxford.  Từ điển OALD Song Ngữ Anh – Việt  sẽ chính thức ra mắt công chúng vào ngày 14/3/2015.