Từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary Song ngữ Anh Việt

Từ điển Oxford Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Việt Nam

Oxford Advanced Learner's Dictionary song ngữ là từ điển đầu tiên được sử dụng dữ liệu gốc của nhà xuất bản Oxford và là một trong năm ấn bản trên thế giới được biên soạn sang ngôn ngữ bản địa.