Tác giả:

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM Phần 1

Thứ ba - 07/04/2015 03:30  |  0 bình luận

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt & giải pháp dạy và học tiếng Anh tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt & giải pháp dạy và học tiếng Anh tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Tags: 
Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Cần Thơ phần 2

Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Cần Thơ phần 1

Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM phần 2

 
Thumbnail 1

Vlog 1 - Phương pháp giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Thumbnail 1

Giới Thiệu Bản Thân Chuyên Nghiệp Bằng Tiếng Anh