Tác giả: Ngôi Sao Số

Vlog 1 - Phương pháp giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Thứ năm - 11/12/2014 20:17  |  0 bình luận

Vlog 1 - Phương pháp giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Vlog 1 - Phương pháp giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Tags: 
Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Cần Thơ phần 3

Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Cần Thơ phần 1

Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM phần 2

Thumbnail 1

Sự kiện ra mắt từ điển OALD Anh Việt tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM Phần 1